16:22

Mani Yunke-lo

Micastu sumanitu taka,
Na wiyakapi leciya naju oskapa,
Miwicasa, mioyate,
Mihelti aka mimakoce,
Hehatu wakpa,
Kici tawicu na ciksi,
Na istime mahel wicoti ocoze.

Micastu nahahci sumanitu taka,
Na wiyakapi ile,
Miwicasa nahahci, mioyate,
Wana miakicita,
Le nahahci mimakoce,
Hehatu wakpa,
Mahel wicoti isna la.

Maoyuspe wahin kpe,
Maza su micante papala ape,
Miwe caku zugzuka,
Tka nahahci naji wakatu ya na haske,
Ska tatanka ihakab miye,
Na le okicize mikicizapi,
Mihukapi, mikicopi. Malakota!


Monday, 26th of April 2010